Om oss


Kunsteristisk plattform

Formål
Musikk i Hedmark er en profesjonell helårig kunstinstitusjon. Stiftelsen skal produsere musikk på profesjonelt nasjonalt- og internasjonalt nivå. Konsertene- og produksjonene utvikles i egen regi eller i samarbeid med regionens kunstinstitusjoner og øvrige kulturliv. Stiftelsen skal stimulere til bruk av Hedmarks kulturarv og til utvikling og nyskaping.

Visjon
God musikk for hedmarkinger

Kunstnerisk profil
Stiftelsen skal stimulere til bruk av Hedmarks kulturarv og til utvikling og nyskaping ­Produksjonene utvikles i egen regi og i samarbeid med regionens kunstinstitusjoner og ­øvrige kulturliv. Stiftelsen skal produsere musikk på profesjonelt nasjonalt- og inter­nasjonalt nivå, men skal og være en aktiv samarbeidspartner for fylkets lokale musikkliv.

For hvem
Stiftelsen skal lage og samarbeide om gode produksjoner for hedmarkinger der de bor.

Av hvem
Produksjonene lages både med profesjonelle aktører og i samarbeid med det lokale musikk­livet. Det legges vekt på å bruke kunstnere som bor eller har tilknytning til Hedmark. Stiftelsens produksjoner skal være en skapende kraft inn i det lokale musikklivet, og tilføre det kompetanse.

Med hvem
Musikk i Hedmark skal aktivt søke samarbeidsprosjekter med fylkets øvrige kunst­institusjoner og det lokale musikkliv.

Lasse JOm oss