Laster Hendelser

Event Navigation

MIH-GKSolli

« All Events

Hvordan jobbe med folkesang uten lydopptak?

2. august 2014, 12:00 - 15:00

Organized by: Hedmark Folkemusikklag, Musikk i Hedmark

| kr 100-kr 200

Gro Kjelleberg Solli vil denne dagen jobbe med notenedtegninger. Hvordan levendegjøre og ta valg musikalsk når en lærer seg stoff fra noter? Hvordan skal en tenke rundt tempo, skeive toner, variasjon av tekst og melodi? Vi skal prøve ut ulike måter å tolke notene på, og etter hvert frigjøre oss fra dem. Som folkesanger er det ofte en hemsko å bare ha noten, og det beste er å jobbe med lydopptak – eller begge deler. Men når en ikke har lydopptak, hvordan jobber en da?

Gro Kjelleberg Solli er født i Angvik på Nordmøre. Hun bor i dag på Os i Østerdalen. Gro har utdanning fra Høgskulen i Telemark og Norges Musikkhøgskole, musikk- og sosialpedagogikk. Vokalmusikken på Nordmøre har hun tilegnet seg gjennom opptak, noter og levende kilder.

Velkommen til alle sangglade!